IMG-LOGO

C Programlama Insertion Sort - Eklemeli Sıralama


Eklemeli Sıralama (Insertion Sort), bilgisayar bilimlerinde kullanılan ve sıralı diziyi her adımda öğe öğe oluşturan bir sıralama algoritmasıdır. Büyük dizilerle çalışıldığında hızlı sıralama, birleştirmeli sıralama ve yığın sıralaması gibi daha gelişmiş sıralama algoritmalarından daha verimsiz çalışır. Ancak buna karşın bazı artıları da vardır: Uygulaması kolaydır.
Küçük Veri kümeleri üzerinde kullanıldığında verimlidir. Çoğunluğu zaten sıralanmış olan diziler üzerinde kullanıldığında verimlidir. Karmaşıklığı O(n^2) olan seçmeli sıralama ve kabarcık sıralaması gibi çoğu yalın sıralama algoritmalarından daha verimlidir. Kararlı bir sıralama algoritmasıdır (değeri eşit olan öğelerin asıl listedeki göreceli konumlarını değiştirmez) Sıralanacak diziyi yerinde sıralar, ek bir bellek alanı gerektirmez. Sıralanacak dizinin hepsinin algoritmanın girdisi olmasına gerek yoktur. Dizi parça parça da alınabilir ve sıralama işlemi sırasında diziye yeni veriler eklenebilir.

IMG

C Programlama Insertion Sort - Eklemeli Sıralama

/* Insertion sort artan sırada */

#include <stdio.h>

int main()
{
  int n, array[1000], c, d, t, flag = 0;

  printf("Dizideki eleman sayisini girin\n");
  scanf("%d", &n);

  printf(" %d adet tamsayi girin\n", n);

  for (c = 0; c < n; c++)
    scanf("%d", &array[c]);

  for (c = 1 ; c <= n - 1; c++) {
    t = array[c];

    for (d = c - 1 ; d >= 0; d--) {
      if (array[d] > t) {
        array[d+1] = array[d];
        flag = 1;
      }
      else
        break;
    }
    if (flag)
      array[d+1] = t;
  }

  printf("Artan sirada siralanmis liste:\n");

  for (c = 0; c <= n - 1; c++) {
    printf("%d\n", array[c]);
  }

  return 0;
}