IMG-LOGO

C Programlama Selection sort - Seçim sıralaması


Seçmeli Sıralama, bilgisayar bilimlerinde kullanılan bir sıralama algoritmasıdır. Karmaşıklığı O(n^2) olduğu için büyük listeler üzerinde kullanıldığında verim sağlamaz ve genel olarak benzeri olan eklemeli sıralamadan daha başarısızdır. Seçmeli sıralama yalın olduğu ve bazı durumlarda daha karmaşık olan algoritmalardan daha iyi sonuç verdiği için tercih edilebilir.

IMG

C Programlama Selection sort - Seçim sıralaması

#include <stdio.h>

int main()
{
  int array[100], n, c, d, position, t;

  printf("Eleman sayisini girin\n");
  scanf("%d", &n);

  printf(" %d adet tamsayi girin\n", n);

  for (c = 0; c < n; c++)
    scanf("%d", &array[c]);

  for (c = 0; c < (n - 1); c++) // (n-1) kere en küçük elemanı bulma
  {
    position = c;

    for (d = c + 1; d < n; d++)
    {
      if (array[position] > array[d])
        position = d;
    }
    if (position != c)
    {
      t = array[c];
      array[c] = array[position];
      array[position] = t;
    }
  }

  printf("Artan sirada siralanmis liste:\n");

  for (c = 0; c < n; c++)
    printf("%d\n", array[c]);

  return 0;
}