IMG-LOGO

JAVA İki stringi karşılaştırma


Java'daki iki dizeyi(stringi) karşılaştırmak, yani eşit olup olmadığını test eden program. String sınıfının CompareTo yöntemi, iki nesnesinin eşitliğini test etmek için kullanılır. Yöntem büyük / küçük harfe duyarlıdır, yani "java" ve "Java" bunun için iki farklı dizedir. Durumlarını dikkate almadan karşılaştırmak isterseniz CompareToIgnoreCase yöntemini kullanabilirsiniz.

JAVA İki stringi karşılaştıran program


import java.util.Scanner;

class CompareStrings
{
   public static void main(String args[])
   {
      String s1, s2;
      Scanner in = new Scanner(System.in);
     
      System.out.println("Birinci stringi girin");
      s1 = in.nextLine();
     
      System.out.println("İkinci stringi girin");
      s2 = in.nextLine();
     
      if (s1.compareTo(s2) > 0)
         System.out.println("Birinci string ikinciden büyük.");
      else if (s1.compareTo(s2) < 0)
         System.out.println("Birinci string ikinciden küçük.");
      else  
         System.out.println("İki string birbirine eşit.");
   }
}


"hello" dizesi "Hello" değerinden büyük, çünkü 'h' değerinin ASCII değeri 'H' değerinden büyük İki dizeyi eşitlik açısından denetlemek için, eşitse true döndüren eşittir yöntemini kullanabilirsiniz.