IMG-LOGO

JAVA Asal sayılar


Asal sayıları yazdırmak için Java programı, kullanıcı kaç tane asal sayı yazdırılacağını girer. Unutmayın, en küçük asal sayı 2'dir. Bir sayının karekökünü bulan Math paketinin "sqrt" yöntemini kullanıyoruz. Bir tamsayının (n diyelim) asal olup olmadığını kontrol etmek için, 2'den (n-1) herhangi bir tamsayıya bölünebilir olup olmadığını kontrol edebilir veya 2'den sqrt'a (n) kadar kontrol edebilirsiniz, ilk teknik daha az verimlidir ve daha fazla zaman alır.

JAVA Asal sayıları ekrana yazdıran program


import java.util.*;

class PrimeNumbers
{
  public static void main(String args[])
  {
    int n, status = 1, x = 3, count, j;

    Scanner in = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Kaç adet asal sayı yazdırılsın?");
    n = in.nextInt();

    if (n >= 1)
    {
      System.out.println("İlk "+n+" asal sayı:");
      System.out.println(2);
    }

    for (count = 2; count <=n; )
    {
      for (j = 2; j <= Math.sqrt(x); j++)
      {
        if (x%j == 0)
        {
          status = 0;
          break;
        }
      }
      if (status != 0)
      {
        System.out.println(x);
        count++;
      }
      status = 1;
      x++;
    }
  }
}