IMG-LOGO

JAVA Fahrenhayt Santigrat dönüşümü


Fahrenheit'i Santigrat'a dönüştürmek için Java programı: Bu kod, Fahrenheit ölçeğinden Santigrat ölçeğine sıcaklık dönüşümü yapar.
Santigrat ila Fahrenheit dönüşüm formülü:
T = 9 * T / 5 + 32
'T', Santigrat ölçeğindeki sıcaklıktır.


import java.util.*;

class FahrenheitToCelsius {
  public static void main(String[] args) {
    float temperature;
    Scanner in = new Scanner(System.in);

    System.out.println("Fahrenheit türünden değeri girin");
    temperature = in.nextInt();

    temperature = ((temperature - 32)*5)/9;

    System.out.println("Santigrat türünden değer = " + temperature);
  }
}