IMG-LOGO

Java For döngüsü


For döngüsü, belirli bir koşul oluşana kadar ifadelerin yürütülmesini tekrarlamak için kullanılır. "for", Java programlama dilinde bir anahtar kelimedir.


Java'da For döngüsü sözdizimi


for (/*Değişkenlerin tanımlanması*/ ; /*test edilecek durumlar*/ ; /*Değişkenlerin arttırılmaları veya azaltılmaları*/) {
  //Yürütülecek ifadeler, yani bir for döngüsünün gövdesi
}

Birden fazla değişkeni başlatabilir, birçok koşulu test edebilir ve ihtiyaca göre birçok değişken üzerinde arttırma veya azaltma yapabilirsiniz. For döngüsünün üç bileşeninin de isteğe bağlı olduğunu lütfen unutmayın. Örneğin, döngü için aşağıdakiler süresiz olarak "Java programlama" yazar.


//Sonsuz for döngüsü
for ( ; ; ) {
  System.out.println("Java programlama!");
}

CTRL + C ile sonsuz döngüye girmiş olan programı durdurabilirsiniz.


Java'da basit for döngüsü örneği


Aşağıdaki örnek program 1'den 10'a kadar olan doğal sayıları yazdırmak için for döngüsünü kullanılır.


//Javada for döngüsü
class ForLoop {
  public static void main(String[] args) {
    int c;
   
    for (c = 1; c <= 10; c++) {
      System.out.println(c);
    }
  }
}

Konsolda yıldız deseni yazdırmak için kullanılan for döngüsü


*
**
***
****
*****


class Yildizlar {
  public static void main(String[] args) {
    int satir, yildiz;
   
    for (satir = 1; satir <= 10; satir++) {
      for (yildiz = 1; yildiz <= satir; yildiz++) {
        System.out.print("*");
      }
      System.out.println(); // Sonraki satıra devam et
    }
  }
}

Bu program,iç içe geçmiş for yapısı kullanır, yani yıldızların desenini yazdırmak için döngünün içerisindeki başka bir döngüyü kullanır. Boşlukları başka bir desen oluşturmak için de kullanabilirsiniz.