IMG-LOGO

JAVA Çöp toplama(Garbage collection)


Çöp toplama işlemini gerçekleştirmek için Java programı: Java sanal makinesinde boş bellek yazdırılır ve daha sonra çöp toplama işlemi RunTime sınıfının "gc" yöntemi kullanılarak yapılır, "freeMemory" yöntemi JVM'deki boş bellek miktarını döndürür, getRunTime yöntemi referans almak için kullanılır.

IMG

JAVA Çöp toplama(Garbage collection) programı


import java.util.*;

class GarbageCollection
{
  public static void main(String s[]) throws Exception
  {
    Runtime rs = Runtime.getRuntime();
    System.out.println("Garbage collection öncesi JVM'deki boş hafıza miktarı = "+rs.freeMemory());
    rs.gc();
    System.out.println("Garbage collection sonrası JVM'deki boş hafıza miktarı = "+rs.freeMemory());
  }
}


Çöp toplandıktan sonraki kullanılabilir bellek miktarı bilgisayarınızda farklı olacaktır. Sayılar önemli değildir; asıl önemli olan, çöplerin toplanmasından sonra mevcut hafızanın daha fazla olmasıdır. Kodu, büyük miktarda bellek kullanan veya sık sık yeni nesnelerin oluşturulduğu ancak kısa bir süre için gerekli olduğu bir programda veya uygulamada kullanabilirsiniz.