IMG-LOGO

Java If Else Yapısı


"If-else yapısı" Java programlama dilinde, bir koşul tutulduğunda ifadeleri yürütmek için kullanır. Aşağıda, Java programlama dilinde "if-else" kullanımını açıklayan basit bir uygulama var. Programda, bir kullanıcı sınavda elde edilen notları girer ve minimum geçme noyu ile karşılaştırılır. Kullanıcının sınavı geçip geçmediğine bağlı olarak ekranda uygun bir mesaj yazar.


// javada if else yapısı
import java.util.Scanner;

class IfElse {
  public static void main(String[] args) {
    int marksObtained, passingMarks;
   
    passingMarks = 40;
   
    Scanner input = new Scanner(System.in);
   
    System.out.println("Aldığınız notu girin");
   
    marksObtained = input.nextInt();
   
    if (marksObtained >= passingMarks) {
      System.out.println("Sınavı Geçtiniz!");
    }
    else {
      System.out.println("Maalesef sınavdan kaldınız.");
    }
  }
}


Bu programda, if ve else blokları yalnızca bir ifade içeriyor, ancak gerektiğinde hepsini aynı anda yürütebiliriz. Nested If Else yapısı ile; Else if iç içe kullanabiliriz, kısaca bu başka bir if veya else bloğunda if ifadelerini kullanabileceğiniz anlamına geliyor.


import java.util.Scanner;
 
class NestedIfElse {
  public static void main(String[] args) {
    int marksObtained, passingMarks;
    char grade;
   
    passingMarks = 40;
 
    Scanner input = new Scanner(System.in);
 
    System.out.println("Aldığınız notu girin");
 
    marksObtained = input.nextInt();
 
    if (marksObtained >= passingMarks) {
     
      if (marksObtained > 90)
        grade = 'A';
      else if (marksObtained > 75)
        grade = 'B';
      else if (marksObtained > 60)
        grade = 'C';
      else
        grade = 'D';
         
      System.out.println("Sınavı geçtiniz. Aldığınız not:" + grade);
    }
    else {
      grade = 'F';
      System.out.println("Sınavdan Kaldınız. Aldığınız not:" + grade);
    }
  }
}