IMG-LOGO

JAVA İkili arama - Binary search


İkili arama için Java programı: Bu kod ikili arama algoritmasını uygular. Giriş numaralarının artan sırada olması gerektiğini lütfen unutmayın. Eğer değilse, önce sıralamanız gerekir.

IMG

İkili arama - Binary search java programı


import java.util.Scanner;

class BinarySearch
{
  public static void main(String args[])
  {
    int c, first, last, middle, n, search, array[];
 
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Eleman sayısını girin");
    n = in.nextInt();
    array = new int[n];
 
    System.out.println("Giriş:" + n + " tane tam sayı girin");
 
 
    for (c = 0; c < n; c++)
      array[c] = in.nextInt();

    System.out.println("Bulunacak değeri girin");
    search = in.nextInt();
 
    first  = 0;
    last   = n - 1;
    middle = (first + last)/2;
 
    while( first <= last )
    {
      if ( array[middle] < search )
        first = middle + 1;    
      else if ( array[middle] == search )
      {
        System.out.println(search + " şu konumda bulundu " + (middle + 1) + ".");
        break;
      }
      else
         last = middle - 1;
 
      middle = (first + last)/2;
   }
   if (first > last)
      System.out.println(search + " listede yok.\n");
  }
}


Diğer arama yöntemleri Doğrusal arama(Linear search) ve Hashing'dir. Arrays sınıfında kullanabileceğimiz bir binarySearch yöntemi vardır.

import java.util.Arrays;

class BS
{
  public static void main(String args[])
  {
    char characters[] = { 'a', 'b', 'c', 'd', 'e' };
 
    System.out.println(Arrays.binarySearch(characters, 'a'));
    System.out.println(Arrays.binarySearch(characters, 'p'));
  }
}


Bir eşleşme gerçekleşirse yöntem elemanın konumunu döndürür - (x + 1) burada "x" dizideki öğe sayısıdır. Örneğin, yukarıdaki ikinci durumda, karakter dizisinde p yoksa, döndürülen değer -6 olur.

manavgat escort

escort manavgat

alanya escort

escort alanya

kadriye escort

belek escort

pendik escort

escort istanbul