IMG-LOGO

JAVA Interface


Java'daki Interface(arabirim): Java arabirimleri Java sınıfları gibidir, ancak yalnızca static final sabitler(constant) ve yöntem(method) bildirimi içerirler. Yöntemler tanımlanmamıştır ve bir arabirimi uygulayan sınıflar, arabirim (ler) in yöntem (ler) inin gövdesini tanımlamalıdır. Nihai sabitler, başlatıldıktan sonra değişemez. "Final", "Interface", "extend" ve "implements" Java anahtar kelimeleridir. Not: "Interface" anahtar kelimesini User Interface ile karıştırmayın. Interface sınıflar için olan arabirimdir. User Interface kullanıcı ile bilgisayar arasındaki arabirimdir.
Interface'in kullanımı:

interface InterfaceName {
  // constants
  // methods
}

JAVA Interface programı

Programımızda, sabit(constant) ve yöntem(method) bildirimi içeren Info adlı bir Interface oluşturuyoruz. İçinde bildirilen yöntemi tanımlayarak bu arabirimi uygulayan bir sınıf yaratıyoruz.

interface Info {
  static final String language = "Java";  
  public void display();
}

class Simple implements Info {
  public static void main(String []args) {
    Simple obj = new Simple();
    obj.display();
  }
 
 
 
  public void display() {
    System.out.println(language + " harika!");
  }
}