IMG-LOGO

JAVA IP Adresi alma


Bir bilgisayar sisteminin IP (Internet Protokolü) adresini yazdırmak için Java programı, java.net paketinin "InetAddress" sınıfını kullanıyoruz, "etLocalHost" yöntemi, localhost'u temsil eden "InetAddress" nesnesini döndürüyor.

JAVA IP Adresini ekrana yazdıran program


import java.net.InetAddress;

class IPAddress
{
  public static void main(String args[]) throws Exception
  {
    System.out.println(InetAddress.getLocalHost());
  }
}


Ekranda, bilgisayarın bilgisayar adı / IP adresi gösterir. Java, ağ uygulamaları geliştirmek için kullanılabilecek çok geniş bir Ağ API'sine sahiptir.