IMG-LOGO

JAVA Kullanıcıdan giriş alma


Kullanıcıdan giriş almak için Java programı; bunun için Scanner sınıfını kullanıyoruz. Program kullanıcıdan bir tam sayı(integer), floating-point sayısı ve bir dize(string) girmesini ister ve bunları ekranda yazdırırız. Scanner sınıfı "java.util" paketinde mevcut olduğundan, bu paketi programımıza aktarıyoruz. Yöntemlerini kullanmak için sınıfın bir nesnesini yaratırız.
Açıklamayı inceleyin:
Scanner x = new Scanner(System.in);


Burada x, nesnenin adıdır, yeni anahtar sözcüğü(new) belleği ayırmak için kullanılır ve System.in girdi akışıdır.
Programımız aşağıdaki üç yöntemi kullanmaktadır:

1) nextIn tam sayı girmek
2) nextFloat bir floating-point sayısı girmek için
3) Bir dize(string) girmek için nextLine


import java.util.Scanner;

class Input
{
   public static void main(String args[])
   {
      int a;
      float b;
      String s;
     
      Scanner in = new Scanner(System.in);
     
      System.out.println("Bir tamsayı(integer) girin");
      a = in.nextInt();
      System.out.println("Girdiğiniz tamsayı(integer):" + a);
     
      System.out.println("Bir float girin");
      b = in.nextFloat();
      System.out.println("Girdiğiniz float:" + b);  
   
      System.out.println("Bir dize(string) girin");
      s = in.nextLine();
      System.out.println("Girdiğiniz dize(string):" + s);
   }
}