IMG-LOGO

JAVA Matrisin tersi (transpozu)


Java programı; bir matrisin tersini bulmak için (herhangi bir sıra), Matrisin tersini elde etmek için satır ve sütunların yerlerini değiştiriyoruz.

IMG

JAVA Matrisin tersini alan program


import java.util.Scanner;

class TransposeAMatrix
{
  public static void main(String args[])
  {
    int m, n, c, d;

    Scanner in = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Matrisin satır ve sütun sayılarını girin");
    m = in.nextInt();
    n = in.nextInt();

    int matrix[][] = new int[m][n];

    System.out.println("Matrisin elemanlarını girin");

    for (c = 0; c < m; c++)
      for (d = 0; d < n; d++)
        matrix[c][d] = in.nextInt();

    int transpose[][] = new int[n][m];

    for (c = 0; c < m; c++)
      for (d = 0; d < n; d++)
        transpose[d][c] = matrix[c][d];

    System.out.println("Matrisin tersi:");

    for (c = 0; c < n; c++)
    {
      for (d = 0; d < m; d++)
        System.out.print(transpose[c][d]+"\t");

      System.out.print("\n");
    }
  }
}


Program, bir matrisin simetrik olup olmadığını kontrol etmek için de kullanılabilir. Bir matrisi tersi ile karşılaştırırız, eğer ikisi de aynıysa simetriktir, aksi takdirde simetrik değildir.