IMG-LOGO

JAVA Metodlar


Java'da metodlar: Java programları bir veya daha fazla sınıftan(clas) oluşur ve sınıflar bir veya daha fazla yöntem(metod) içerebilir. Bir sınıf yöntemsiz çok az şey yapabilir. Bu yazımızda, Java yöntemleri hakkında bilgi edineceğiz (C ve C ++ programlama dillerinde functions(işlevler) olarak bilinir). Bir yöntemin adı ve dönüş türü vardır. Ana yöntem(main), bir Java programında yürütme başlarken zorunluluktur.

"Access specifier" "Keyword(s)" "return type" methodName(List of arguments) {
// Metodun gövdesi
}

Erişim belirteçleri(Access specifier), diğer sınıfların bir yöntemi çağırabilip çağıramayacağına karar verir; public veya private olabilir. static veya synchronized gibi anahtar kelimeler bazı belirli yöntemler için kullanılır. Dönüş türü(Return type), döndürülen değeri gösterir; Yöntem adı geçerli bir Java tanımlayıcı adıdır.
Yöntem belirtme örnekleri:
public static void main(String[] args);
void myMethod ();
private int maximum ();
public synchronized int search(java.lang.Object);

JAVA Metod örnekleri


class Methods {
   
  // Constructor metod
 
  Methods() {
    System.out.println("Class'ın bir nesnesi oluşturulduğunda constructor metodu çağrılır");
  }
 
  // Main metod program başlatıldığında çağrılır
 
  public static void main(String[] args) {
    staticMethod();
    Methods object = new Methods();
    object.nonStaticMethod();
  }
 
  // Static metod
 
  static void staticMethod() {
    System.out.println("Static metod'u object oluşturulmadan çağırılabilir");
  }
 
  // Static olmayan metod
 
  void nonStaticMethod() {
    System.out.println("Statik olmayan metod object oluşturularak çağrılmalıdır");
  }
}

JAVA Metod listesi

Java'nın birçok yararlı sınıftan oluşan yerleşik kütüphanesi vardır ve bir programda kullanabileceğimiz binlerce yöntem vardır. Sadece bir yöntem çağırın ve işinizi yapın :). Komut istemine aşağıdaki komutu yazarak bir sınıftaki yöntemlerin listesini bulabilirsiniz:
javap paketi.classname
Örneğin:
javap java.lang.String // String sınıfının tüm yöntemlerini ve sabitlerini listeler.
javap java.math.BigInteger // java.math paketindeki sabitleri ve BigInteger sınıfının yöntemlerini listeler


JAVA String metodları

String sınıfı, String(ler) de işlem yapmak için yararlı yöntemler içerir. Aşağıdaki program, String sınıfının dahili yöntemlerinin nasıl kullanılacağını gösterir.

JAVA String sınıfı


class StringMethods
{
  public static void main(String args[])
  {
    int n;
    String s = "Java programlama", t = "", u = "";
   
    System.out.println(s);
   
    // String'in uzunluğunu bulma
   
    n = s.length();
    System.out.println("Karakter sayısı = " + n);
   
    // String'deki karakterleri değiştirmek
   
    t = s.replace("Java", "C++");
    System.out.println(s);
    System.out.println(t);
   
    // İki string'i birbiriyle birleştirmek
   
    u = s.concat(" is fun");
    System.out.println(s);
    System.out.println(u);
  }
}