IMG-LOGO

JAVA Sayıları ters çevirme


Java programı; bir sayının tersini bulmak için,
Örnek; giriş 951 ise, çıkış 159'dur.

JAVA Sayıları ters çeviren program


import java.util.Scanner;

class ReverseNumber
{
  public static void main(String args[])
  {
    int n, reverse = 0;

    System.out.println("Ters çevirilecek sayıyı girin");
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    n = in.nextInt();

    while(n != 0)
    {
      reverse = reverse * 10;
      reverse = reverse + n%10;
      n = n/10;
    }

    System.out.println("Sayının tersi: " + reverse);
  }
}