IMG-LOGO

JAVA Statik metodu


Java statik yöntemlerini sınıfın bir nesnesini oluşturmadan çağırıyoruz. Ana yöntem neden statiktir? Çünkü program yürütme buradan başlar ve çağırmadan önce hiçbir nesne yoktur.
Aşağıdaki örneği inceleyin:


class Languages {
  public static void main(String[] args) {
    display();
  }

  static void display() {
    System.out.println("Java harika :)");
  }
}


JAVA Statik metodu ve instance metodu

Bir instance yöntemini çağırmak, sınıfının bir nesnesinin oluşturulmasını gerektirirken, statik bir yöntem bunu gerektirmez.

class Difference {

  public static void main(String[] args) {
    display();  //object olmadan çağırmak
    Difference t = new Difference();
    t.show();  //object kullanarak çağırmak
  }

  static void display() {
    System.out.println("Programlama harika:)");
  }
 
  void show(){
    System.out.println("Java inanılmaz :)");
  }
}

JAVA'da Statik metod nasıl çağrılır?

Başka bir sınıfın statik yöntemini çağırmak istiyorsanız, örnekte gösterildiği gibi çağırırken sınıf adını belirtmeniz gerekir:

import java.lang.Math;

class Another {
  public static void main(String[] args) {
    int result;
   
    result = Math.min(10, 20); //"min" statik metodunu sınıf ismi yazarak çağırmak

    System.out.println(result);
    System.out.println(Math.max(100, 200));
  }
}


Program çıktısı:
10
200

Math sınıfının min ve max yöntemlerini kullanıyoruz; min en az iki tamsayı verir ve max en fazla iki tamsayı döndürür. Aşağıdaki kod hata ile sonuçlanır:
min();

Sınıf adını yazmamız gerekir, çünkü birçok sınıfta aynı adı taşıyan bir yöntem olabilir.