IMG-LOGO

JAVA String'i ters çevirme


Kullanıcının girdiği bir dizeyi(stringi) tersine çevirmek için Java programı. Karakter dizisinden tek tek karakterler almak için charAt yöntemi kullanıyoruz ve bunları ters sırada ekliyoruz. Ne yazık ki, "String" sınıfında dize tersine çevirme için yerleşik bir yöntem yok, ancak bir tane oluşturmak oldukça kolay.

import java.util.*;

class ReverseString
{
  public static void main(String args[])
  {
    String original, reverse = "";
    Scanner in = new Scanner(System.in);

    System.out.println("Ters çevirilecek stringi girin");
    original = in.nextLine();

    int length = original.length();

    for (int i = length - 1 ; i >= 0 ; i--)
      reverse = reverse + original.charAt(i);

    System.out.println("Stringin tersi: " + reverse);
  }
}

JAVA String'i ters çevirme; StringBuffer sınıfı kullanarak


class InvertString
{
  public static void main(String args[])
  {
     StringBuffer a = new StringBuffer("Java harika");
     System.out.println(a.reverse());
  }
}

StringBuffer sınıfı, sınıfının bir nesnesini tersine çevirmek için kullanılabilen bir yöntem içerir.