IMG-LOGO

JAVA Tek Çift sayı kontrolü


Java programı bir sayının çift mi yoksa tek mi olduğunu kontrol etmek için; Bir sayı ikiye kalansız bölünebilirse çifttir. Kalanını bulmak içinse modül operatörünü kullanıyoruz. Çift bir sayı için ikiye bölündüğünde kalan sıfır olarak atanmalıdır. Tek sayılar için bir olmalıdır. % işareti ile sayının modüler aritmetiğini alıyoruz. Bu işlem bize kalanı gösteriyor. Kalan 0 veya 1 olmak zorunda.


import java.util.Scanner;

class OddOrEven
{
  public static void main(String args[])
  {
    int x;
    System.out.println("Kontrol edilecek sayıyı girin:");
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    x = in.nextInt();

    if (x % 2 == 0)
      System.out.println("Çift");
    else
      System.out.println("Tek");
  }
}


JAVA Tek Çift sayı kontrolü için kullanılan diğer bir yöntem


import java.util.Scanner;

class EvenOdd
{
  public static void main(String args[])
  {
    int c;
    System.out.println("Bir sayı girin");
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    c = in.nextInt();
   
    if ((c/2)*2 == c)
      System.out.println("Çift");
    else
      System.out.println("Tek");
  }
}