IMG-LOGO

JAVA İki sayıyı toplama işlemi


İki sayıyı toplamak için hazırladığımız java programı, kullanıcı iki adet tamsayı girer ve toplamlarını hesaplayıp ekranda gösterir. İnt veri türünü kullanarak, tabiki bu işlemde sayıların uzunluğunun bir sınırı vardır; int türü veri aralığında sayılar ekleyebiliriz.
int 2 veya 4 byte -32,768 -> 32,767 veya -2,147,483,648 -> 2,147,483,647
Çok büyük sayılar eklemek istiyorsanız, BigInteger sınıfını kullanabilirsiniz.


import java.util.Scanner;

class AddNumbers
{
   public static void main(String args[])
   {
      int x, y, z;

      System.out.println("Toplanacak olan iki adet tamsayı girin");
      Scanner in = new Scanner(System.in);
     
      x = in.nextInt();
      y = in.nextInt();
      z = x + y;
     
      System.out.println("Tamsayıların toplamı = " + z);
   }
}


"Merhaba Java!" kodlamada argüman olarak aktarılır, bunun dışında println yöntemi ile istediğinizi yazdırabilirsiniz. Println gibi imleci bir sonraki satırın başına götürmeyen bir yazdırma yöntemi de vardır. Bu çalışmada kullanılan System bir sınıftır, out PrintStream sınıfının bir nesnesidir ve println bir yöntemdir.


JAVA BigInteger sınıfı ile iki adet büyük sayıyı toplamak


import java.util.Scanner;
import java.math.BigInteger;

class AddingLargeNumbers {
  public static void main(String[] args) {
    String number1, number2;
    Scanner in = new Scanner(System.in);
 
    System.out.println("Birinci sayıyı girin");
    number1 = in.nextLine();
 
    System.out.println("İkinci sayıyı girin");
    number2 = in.nextLine();
 
    BigInteger first  = new BigInteger(number1);
    BigInteger second = new BigInteger(number2);
    BigInteger sum;
   
    sum = first.add(second);
       
    System.out.println("Toplam = " + sum);
  }
}


Program çıktısı:

Birinci sayıyı girin
11111111111111
İkinci sayıyı girin
99999999999999
Toplam = 111111111111110

Programda, java.math paketinin BigInteger sınıfının iki nesnesini oluşturuyoruz. Giriş basamak dizeleri olmalıdır, aksi takdirde bir istisna atılır; ayrıca BigInteger sınıfının nesnelerini eklemek için '+' operatörünü kullanamazsınız, iki nesne eklemek için add yöntemini kullanmanız gerekir.