IMG-LOGO

JAVA Üç sayıdan en büyüğünü bulma


Java programında üç sayıdan en büyüğünü bulmak için, eğer sayılar eşit değilse, o zaman "sayılar birbirinden farklı değildir" yazdırılır. Karşılaştırma operatörü '>' iki sayıyı karşılaştırmak için kullanılır. Verilen sayılardan en büyük sayıyı bulmak için bir dizi(array) de kullanabilirsiniz.

import java.util.Scanner;

class Largest
{
  public static void main(String args[])
  {
    int x, y, z;
    System.out.println("Karşılaştırılacak üç adet sayı girin");
    Scanner in = new Scanner(System.in);

    x = in.nextInt();
    y = in.nextInt();
    z = in.nextInt();

    if (x > y && x > z)
      System.out.println("Birinci sayı en büyük.");
    else if (y > x && y > z)
      System.out.println("İkinci sayı en büyük.");
    else if (z > x && z > y)
      System.out.println("Üçüncü sayı en büyük.");
    else
      System.out.println("Sayılar birbirinden farklı değil.");
  }
}