IMG-LOGO

Java while döngüsü


Java'da, önceden belirlenmiş bir koşul doğru olana kadar ifadeleri yürütmek için while döngüsü kullanılır. Bu derste, örneklerle kullanmayı öğreniyoruz. Her şeyden önce, söz dizimini tartışalım:

1) Koşul tutarsa döngü gövdesi yürütülür. Koşul hala geçerliyse, döngünün gövdesi yeniden yürütülür ve koşul yanlış olana kadar tekrarlanır. Koşul doğru veya yanlış olarak değerlendirilir, (x) {…}, burada x değişkendir, o zaman sıfır olmayan herhangi bir 'x' değeri true olarak değerlendirilir ve sıfır ise - false olarak değerlendirilir.


2) Birden çok durumu kontrol edebilirsiniz. Örnek:


while (a > b && c != 0) {
 // While döngüsünün gövdesi
}

Döngü gövdesi, a değişkeninin değeri, b değişkeninin değerinden büyük ve c değişkeninin sıfıra eşit olmadığı sürece yürütülür.


3) Bir döngü gövdesi birden fazla ifade içerebilir. Birden çok ifade için, {} kullanarak bir bloğa yerleştirmeniz gerekir. Gövde yalnızca bir ifade içeriyorsa, isteğe bağlı olarak {} kullanabilirsiniz. Programınızın okunmasını ve anlaşılmasını kolaylaştırmak için her zaman süslü parantez kullanılması önerilir.

IMG


Java while döngüsü kesme(break) programı


Bir break anahtar kelimesi kullanarak yukarıdaki programı yazabiliriz. Bir adet kullanıcı girişini test ediyoruz ve sıfırsa döngüden çıkmak için "break" kullanırız.


import java.util.Scanner;

class BreakWhileLoop {
  public static void main(String[] args) {
    int n;
   
    Scanner input = new Scanner(System.in);
   
    while (true) { // While döngüsündeki durum burada her zaman doğrudur
      System.out.println("Bir sayı girin");
      n = input.nextInt();
     
      if (n == 0) {
        break;
      }
      System.out.println("Girdiğiniz sayı: " + n);
    }
  }
}

Java while döngüsü kesme(break) - devam etme(continue) programı


import java.util.Scanner;

class BreakContinueWhileLoop {
  public static void main(String[] args) {
    int n;
   
    Scanner input = new Scanner(System.in);
   
    while (true) {
      System.out.println("Bir sayı girin");
      n = input.nextInt();
     
      if (n != 0) {
        System.out.println("Girdiğiniz sayı:" + n);
        continue;
      }
      else {
        break;
      }
    }
  }
}


Continue deyimi; denetimi döngünün başına götürür ve döngünün gövdesi yeniden yürütülür. While döngüsü ile yapabileceğiniz her şey for döngüsü veya do-while döngüsü ile de yapılabilir.