IMG-LOGO

Veri Yapıları

Veri yapısı, bilgisayar ortamında verilerin etkin olarak saklanması ve işlenmesi için kullanılan yapı.

Veri yapıları, verilerin düzenlenme biçimini belirleyen yapıtaşlarıdır. Bir yazılım değişkeni bile basit bir veri yapısı olarak kabul edilebilir. Değişik algoritmalarda verilerin diziler, listeler, yığıtlar, kuyruklar, ağaçlar ve çizgeler gibi veri modellerine uydurularak düzenlenmesi gerekebilir. Veri, yapı ve algoritma bir yazılımın birbirinden ayrılmaz bileşenleridir. Algoritması hazırlanmış her yapı için verilerin düzenli bir şekilde kullanımı önemlidir. Çünkü yapı iyi kurulduğunda, etkin, doğru, anlaşılır ve hızlı çalışıp az kaynak kullanan algoritma geliştirmek kolaylaşır.

Veri Yapıları: C Programlama örnekleri

Array(Dizi) projeleri


Array'deki en büyük eleman

Array'deki en küçük eleman

Array(Dizi) ters çevirme

Array'e eleman ekleme

Array'den eleman çıkarma

Array'leri birleştirmek


String(Dize) projeleri


String yazdırma

String uzunluğu hesaplama

Stringleri karşılaştırma

String kopyalama

String ters çevirme

Sesli harf silme

C'de alt dize - Substring

Altdizi - Subsequence

Boşlukları silme


Sıralama Algoritmaları


Bubble sort(Kabarcık sıralaması) - C

Insertion Sort - Eklemeli Sıralama - C

Selection sort - Seçim sıralaması - C

İkili arama (Binary search) - C

İkili arama - Binary search - Java

Kabarcık sıralaması - Bubble sort - Java